Wyniki prac konkursowych zostaną ocenione przez Jury Konkursu.

Jury Konkursu oceni projekt ścieżki/miejsca edukacyjnego, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • funkcjonalność i atrakcyjność inwestycji;
  • potencjał dla popularyzacji tematyki przyrodniczej;
  • charakter: aktywny czy pasywny – czy miejsce sprzyja jedynie przekazywaniu wiedzy, czy też pozwala na zaangażowanie osób je odwiedzających do lepszego poznania przyrody w mieście;
  • aspekt ekonomiczny realizacji inwestycji.

Ogloszenie wyników nastąpi do 19 listopada 2018 r. na stronie Programu. Zwycięskie zespoły zostaną również powiadomione telefonicznie oraz poprzez pocztę elektroniczną.

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Trzemeszno