Dzieci i młodzież oraz nauczyciele, opiekunowie zespołów, otrzymują od Organizatorów pakiet materiałów edukacyjnych, które mają pomóc młodym mieszkańcom Słupcy i Trzemeszna w pogłębieniu ich wiedzy na temat przyrody w mieście – owadów (zapylaczy), ptaków i drzew (materiały dostosowane do dwóch grup wiekowych).

Bazując m.in. na otrzymanych materiałach, zadaniem uczestników będzie zaproponowane (wymyślenie/zaprojektowanie) koncepcji miejsca edukacyjnego, w których każdy mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć się więcej na tematy przyrodnicze, w tym szczególnie zapylaczy, ptaków i drzew w mieście.

Przykładowe pomysły na miejsce edukacyjne: ekologiczna ławka z tablicą edukacyjną, ogród lub zielnik, kwietna łąka z tablicami informacyjnymi, domek dla zapylaczy, gra edukacyjna, mini-ścieżka edukacyjna, itp. Jest to otwarty katalog pomysłów – ograniczony jedynie wyobraźnią uczniów oraz potrzebami mieszkańców.

 

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Trzemeszno