Do udziału w programie zapraszamy dzieci i młodzież ze Słupcy i Trzemeszna w wieku 7–19 lat.

  • Zespoły konkursowe są tworzone w podziale na dwie grupy wiekowe:
    • dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, tj. klas I–VI,
    • młodzież ze starszych klas szkoły podstawowej, tj. klas VII–VIII, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych
  • Każdy zespół musi być zgłoszony przez dorosłego opiekuna (nauczyciela, wychowawcę, itp.)
  • Maksymalna liczba uczniów w zespole nie powinna przekroczyć 10 osób.
  • Każdy nauczyciel może prowadzić więcej niż jeden zespół, np. dwa zespoły złożone z uczniów jednej klasy.
Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Trzemeszno