Program/konkurs będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:

  • wrzesień 2018: rekrutacja zespołów i przekazanie materiałów edukacyjnych zgłoszonym zespołom
  • wrzesień–październik 2018: praca zespołów nad projektem ścieżek/miejsc edukacyjnych
  • 5 listopada 2018: zgłaszanie projektów konkursowych
  • do 19 listopada 2018: wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród oraz warsztaty ze zwycięzcami
  • grudzień 2018: realizacja miejsca edukacyjnego przy zwycięskiej szkole, przekazanie najlepszych pomysłów na miejsca edukacyjne Władzom Miasta jako inspiracje do projektów eko-inwestycji

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Trzemeszno