W każdym mieście nagrody zostaną rozdane w dwóch kategoriach wiekowych.

Młodsze klasy szkoły podstawowej (klasy I–VI):

  • Nagroda główna: miejsce edukacyjne dla szkoły (miejsce, w którym uczniowie będą mogli wypocząć podczas przerw i jednocześnie pogłębić swoją wiedzę na temat miejskiej przyrody, np. ława edukacyjna z informacjami o zapylaczach oraz hotelem dla owadów w pobliżu) o wartości do 7000 zł oraz nagrody dla zespołu o wartości całkowitej do 700 zł
  • Wyróżnienie: nagrody dla zespołu o wartości całkowitej do 500 zł

Starsze klasy szkół podstawowych (VII–VIII), gimnazjum i liceum:

  • Nagroda główna: nagrody dla zespołów o wartości całkowitej do 1000 zł oraz warsztaty z ekspertami, w trakcie których dopracowana zostanie koncepcja stanowiska edukacyjnego, dostosowana do realiów i wymogów urbanistycznych Słupcy i Trzemeszna, uwzględniająca uwarunkowania środowiskowe i kryteria użyteczności dla mieszkańców. Po dopracowaniu w trakcie warsztatów, zwycięski pomysł będzie mógł być zaproponowany Władzom Miasta do ewentualnego uwzględnienia w planowanych inwestycjach na terenie Słupcy i Trzemeszna.
  • Wyróżnienie: nagrody dla zespołów o wartości całkowitej do 700 zł oraz udział w warsztatach z ekspertami
    Na warsztatach wspólnie z laureatami konkursu dopracujemy koncepcję ich projektów, dostosowując je do realiów i wymogów miasta, a tym samym czyniąc je użytecznymi dla mieszkańców.
Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Trzemeszno