Do roku 2050 70% ludzkości może żyć na terenach zurbanizowanych. Już dziś odpowiadają one za 80% historycznych emisji gazów cieplarnianych.

Z miejskim życiem wiąże się sporej wielkości ślad węglowy, odzwierciedlający ilość przyczyniających się do zmian klimatu emisji, za które odpowiadają.

Na szczęście, jak zauważa poświęcony kwestiom miast i bioróżnorodności raport “Urbanisation, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities - a Global Assessment” jest na to sposób - to inwestycje w przyrodę.

Badający sprawę naukowcy pokazali w nim, w jaki sposób działania w formie np. zielonych dachów budynków czy ochrona terenów cennych przyrodniczo pozytywnie wpływa na jakość naszego życia.

Współpraca z naturą oznacza dla nich m.in. wspieranie miejskiego,podmiejskiego i regionalnego rolnictwa, umożliwiającego zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego oraz skrócenie łańcuchów dostaw - i tym samym obniżenie kosztów dostępu do jedzenia.

Opracowanie na podstawie materiału UN Environment

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Trzemeszno