Holenderski Rotterdam postanowił wykorzystać do zazieleniania miasta nieużywane do tej pory dachy budynków.

Wspomniane rozwiązanie realizowane jest w praktyce również w innych miastach na całym świecie - różnica polega jednak na kompleksowym i wielowymiarowym podejściu do tematu.

W mieście promowane jest tworzenie czterech różnych typów dachów, symbolicznie podzielonych na kolory:

  • niebieskich, których główną funkcją jest retencja wody,
  • zielonych, przyczyniających się do ochrony miejskiej bioróżnorodności,
  • żółtych, na których wytwarzana jest energia ze źródeł odnawialnych,
  • czerwonych, tworzących nowe przestrzenie kontaktów społecznych.

Wspomniany podział już dziś pozwala miastu oszczędzać na kosztach związanych z zarządzaniem wodą opadową, a także zmniejszać emisje gazów cieplarnianych.

Opracowanie na podstawie materiału Global Opportunity Explorer

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Trzemeszno