Choć zajmują one jedynie 2% powierzchni Ziemi, to w poszukiwaniu surowców dla potrzebnych im dóbr i usług miasta sięgają w jej najdalsze zakątki.

Wygenerowane przez mieszkańców miast odpady i emisje mają wpływ na odległe ekosystemy, a nawet na całą planetę.

Z tego też względu miasta zależą od tak zwanych usług ekosystemowych - korzyści, które natura dostarcza nam za darmo.

Usługi te przybierają charakter dostarczania dóbr (takich jak żywność czy woda), regulacji (na przykład przeciwpowodziowej), kultury (rekreacji) czy wsparcia (jak w wypadku cykli obiegu substancji odżywczych).

Zdrowe ekosystemy i bogata bioróżnorodność są kluczowe do prawidłowego funkcjonowania miast.

Usługi ekosystemowe nie tylko zapewniają ich mieszkańcom dostęp do żywności i czystej wody, ale też istotnie wpływają na jakość życia w mieście - regulują lokalny klimat, filtrują szkodliwe emisje i mogą chronić przed powodzią.

Pomimo wiedzy o znaczeniu zdrowych ekosystemów podejmowanych jest niewiele działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu czynników, tak jak nadmierne zużycie zasobów, zmiany klimatu, zmiany w sposobach użytkowania gleb, rozlewanie się miast, korki, zanieczyszczenie powietrza czy rozpowszechnianie się gatunków inwazyjnych.

Miasta na całym świecie zaczęły wdrażać podejścia do planowania przestrzennego czy inne inicjatywy, które mają chronić ekosystemy miast i obszarów poza nimi.

Lokalne działania skutkować będą inteligentnymi inwestycjami na rzecz ochrony usług, które na rzecz miast świadczy natura.

Opracowanie i tłumaczenie na bazie materiału UN Environment

Koordynator programu
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Inicjator programu
Fundacja Veolia Polska
Patronat honorowy
Prezydent Miasta Trzemeszno